Kyrkovalet 2017

Vad är församlingens roll i Danderyd idag? Mer musik? Satsa på barn och unga? Hjälp till behövande och utsatta? Du som vill påverka hur Danderyds församling ska arbeta i framtiden – ställ upp i kyrkovalet!

Söndagen den 17 september är valdag och två veckor innan kan man förtidsrösta. Läs mer om kyrkovalet på svenskakyrkan.se/kyrkoval.
Frågor & svar om kyrkovalet.

I Danderyds församling finns följande nomineringsgrupper:

Arbetarpartiet – Socialdemokraterna
Talespersoner: 
Jan Lilja , 072-542 26 46
Anette Jellve, 070-300 18 71


Borgerligt alternativ 

Talesperson:
Gunilla Friis, 0709-40 94 95
Elisabeth Carlberg, 070-624 55 67


Centern

Lasse Camehagen, 070-250 54 72


Demokrati i Danderyds församling
Ted Modin, 070-582 12 21


För kyrkans framtid 

Talespersoner: 
Olof Bergendal, 076-251 89 06
Astrid Roos Ydell, 070-575 75 52
Peo Lannerö, 070-720 03 00


Liberaler i Svenska kyrkan
Talespersoner: 
Gunnar Andrén, 070-881 39 17
Lars-Gunnar Wallin, 0705-71 78 21

kyrkoval 2017_signal

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då får alla medlemmar rösta fram vilka som ska styra lokalt i Danderyd, i Stockholms stift eller i Kyrkomötet på nationell nivå. Från och med 16 års ålder får man rösta. För att ställa upp i valet måste man vara 18 år.

Om du vill veta mer om valet är du välkommen att kontakta valsamordnare Kristina Stedman, 08-568 957 12.
Valresultat Danderyds församling – kyrkovalet 2013