Rösta i kyrkovalet 2017!

Vad är församlingens roll i Danderyd idag? Mer musik? Satsa på barn och unga? Hjälp till behövande och utsatta? Du som vill påverka hur Danderyds församling ska arbeta i framtiden – ställ upp i kyrkovalet!

Söndagen den 17 september är valdag och två veckor innan kan man förtidsrösta.

Ännu tid att bli medlem
För den som inte är medlem i Svenska kyrkan men vill ha rösträtt och möjlighet att påverka kyrkans framtid, finns fortfarande möjlighet. Senast 30 dagar före valet måste anmälan om medlemskap vara registrerad i hemförsamlingen, det vill säga den 17 augusti. När anmälan är registrerad skickas ett skriftligt bevis på medlemskapet till hemadressen.

En demokratisk kyrka
Kyrkovalet handlar om vad Svenska kyrkan ska vara och göra. Det kan bland annat handla om hur gudstjänstlivet ska se ut, om barnverksamhet i församlingen, vad som ska ske med kyrkorna och hur hög kyrkoavgiften ska vara.

  • Röstberättigad i kyrkovalet är den som fyllt 16 år (senast på valdagen), är medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd i Sverige.
  • Cirka 5,2 miljoner personer har chansen att rösta i de tre valen: till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet.
  • Röstkortet kommer till folkbokföringsadressen senast den 30 augusti 2017.
  • Förtidsröstning kan ske i hela landet från den 4 september till och med valdagen.

Kyrkovalet i Danderyds församling
Kyrkovalet på svenskakyrkan.se/kyrkoval. Här finns bland annat kandidatlistor på alla som ställer upp i kyrkovalet – sökbara utifrån stift, kommun och församling.
Frågor & svar om kyrkovalet.

Om du vill veta mer om valet är du välkommen att kontakta valsamordnare Kristina Stedman, 08-568 957 12.
Valresultat Danderyds församling – kyrkovalet 2013

I Danderyds församling finns följande nomineringsgrupper som du kan rösta på:

Arbetarpartiet – Socialdemokraterna
Talespersoner: 
Jan Lilja , 072-542 26 46
Anette Jellve, 070-300 18 71


Borgerligt alternativ 

Talesperson:
Gunilla Friis, 0709-40 94 95
Elisabeth Carlberg, 070-624 55 67


Centern

Lasse Camehagen, 070-250 54 72


Demokrati i Danderyds församling
Ted Modin, 070-582 12 21


För kyrkans framtid 

Talespersoner: 
Olof Bergendal, 076-251 89 06
Astrid Roos Ydell, 070-575 75 52
Peo Lannerö, 070-720 03 00


Liberaler i Svenska kyrkan
Talespersoner: 
Gunnar Andrén, 070-881 39 17
Lars-Gunnar Wallin, 0705-71 78 21

kyrkoval 2017_signal