Tre präster och en pastor arbetar i verksamheten genom att vara ett stöd för patienter, anhöriga och personal. De erbjuder personliga besök, samtal i sorg och krissituationer. Gudstjänster, andakter och nattvard, dop, vigslar och begravningar äger rum på avdelningar och kliniker eller i Sjukhuskyrkans andaktsrum. Sjukhuskyrkan har en självklar plats i sjukhusets kris- och katastrofgrupper och i det vårdetiska arbetet.

Besök andaktsrummet 
Andaktsrummet finns på plan 4 – följ skylten “Sjukhuskyrkan” från huvudentrén. Där kan du sitta ner, vila, be, lyssna på musik, skriva en bön och lägga i vår förbönslåda.

Tillgänglighet
Sjukhusets kapell är tillgängligt med hiss och rulltrappa.

Andrummets mässa
Varje onsdag 12.00 firas Andrummets mässa i andaktsrummet. Under 15 minuter kan du sitta ner, andas ut, samla tankarna och hämta ny kraft. Andrummets mässa finns för besökare och personal på Danderyds sjukhus men också för dig som bara har vägarna förbi…

Adress: Danderyds sjukhus


Visa större karta

Telefon: 08-123 550 00, Sjukhusets växel

Öppettider: 
Sjukhuskyrkans andaktsrum är öppet måndag-söndag kl. 7.00-21.00.

Sevärt 
I andaktsrummet finns en altartavla i keramik av konstnärinnan Hertha Hillfons.

Sjukhuskyrkan i Sverige
www.sjukhuskyrkan.se