DANDERYDS KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Expeditionen – kyrkogårdsförvaltningen (huvudkontor) 
Kyrkogårdskontoret finns i Församlingens Hus på Angantyrvägen 39 vid Danderyds kyrkogårds nordöstra entré.
Kontorstid: måndag-fredag kl. 09.00-15.00
Telefon: 08-568 957 39 Fax: 08-568 957 28

Assistent
Hanna Granberg 08-568 957 39
e-post: hanna.granberg@svenskakyrkan.se

-Vid frågor om gravskötsel, gravrätter, blanketter och dylikt rörande Danderyds Kyrkogård.
-Vid bokning av gravsättning på Danderyds Kyrkogård.

Expeditionen Djursholms Begravningsplats 
Besöksadress: Ymervägen 55, Djursholm
Kontorstid: måndag-fredag kl. 09.00-15.00
Telefon: 08-568 957 51 Fax: 08-568 957 84

Assistent
Gunnar By-Skoglund 08-568 957 51
e-post: gunnar.byskoglund@svenskakyrkan.se

-Vid frågor om gravskötsel, gravrätter, blanketter och dylikt rörande Djursholms Begravningsplats.
-Vid bokning av gravsättning på Djursholms Begravningsplats.

Utse gravplats
För att utse gravplats på Danderyds Kyrkogård och Djursholms Begravningsplats  vänligen kontakta:
Förvaltningsassistent Elisabeth Svensson 08-568 957 47
e-post: elisabeth.svensson@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdschef Anette Bågenholm
Telefon: 08-568 957 40  SMS/MMS: 072-578 05 25
e-post: anette.bagenholm@svenskakyrkan.se